Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spärraverbblock up, bar; stänga för trafik close <för to>spärra en check stop payment of a cheque (amer. check)spärra ett konto block an account, freeze an account
verb och partikelverbspärra avgata, väg close; med t.ex. bockar block; med rep rope off; med poliskordong cordon offisolera isolate, shut offspärra in ngnshut up sb; låsa lock sb upspärra upp ögonenopen one's eyes wide
motaverbmotaspärra vägen för ngn (ngt) bar the way for sb (sth), block the way for sb (sth)fösa drivemota bort drive away
stängaverbtillsluta shut; slå igen close; med lås lock; med regel boltstänga butiken för dagen shut up shopposten är stängd the post office is closed
verb och partikelverbstänga avshut off; väg close; spärra av block up; vatten el. gas shut; vrida av turn off; elström el. radio el. tv switch off; huvudledning el. telefon cut off; från tjänst etc. suspendgatan är avstängd! street closed to trafficavstängt! no admission!stänga igenshut up, lock upstänga instänga tillclose, shutstänga ute
© NE Nationalencyklopedin AB