Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spänningsubstantiv~en, ~arallm., elektr. tension; uttryckt i volt voltage; tekn. strain, stress; bildl.:allm. excitementvänta med spänning wait eagerly
premenstruelladjektiv~tpremenstrualpremenstruell spänning (förk.PMS) premenstrual syndromeförk.PMS
livsfarligadjektiv~thighly dangerous; vard., svagare dead dangerouslivsfarlig ledning (spänning)! skylt Danger! High Voltage!
gastkramatransitivt verb~de, ~thålla i spänning hold…in terrible suspense, fill…with horror
misstämningsubstantiv~en, ~arförstämning [feeling of] depression; spänning unpleasant (bad, ill) feeling
sträckbänksubstantiv~en, ~ar, hålla ngn på sträckbänken i spänning el. ovetskap keep sb on tenterhooks, keep sb dangling (guessing)
spännandeadjektivoböjl.fylld av spänning exciting, thrilling; starkare breathtaking; fängslande enthrallingdet ska bli spännande att få se (veta) it will be interesting to see (know)
sprittaintransitivt verbspratt, supinum saknashoppa el. t.ex. av glädje jump, bound <av for>; darra el. t.ex. av lust el. oro quiver; t.ex. av otålighet el. spänning tremble <av with>spritta av liv bubble with lifespritta till give a start, start
väntansubstantivoböjl., enväntande waiting; förväntan expectation; orolig ~ el. spänning suspenseen lång väntan a long waitväntan blev inte lång there was not long to wait (a long wait)i väntan på… medan man väntar på while waiting for…; avvaktande awaiting…
elektriskadjektiv~teldriven el. elproducerande el. elektriskt laddad o.d. vanl. electric; friare el. som har med elektricitet att göra vanl. electricalelektriska artiklar electrical supplieselektrisk energi electrical energyelektriskt fält electric fieldelektrisk krets electric circuitelektriskt ljus electric lightelektrisk spänning [electric] voltageelektrisk ström (stöt) electric current (shock)elektriska stolen the electric chairavrätta ngn i elektriska stolen electrocute sbelektrisk värmefilt electric blanketelektriskt värmeelement electric fire (heater); jfr äv. sammansättn. med el-
© NE Nationalencyklopedin AB