Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

spännesubstantiv~t, ~nallm. clasp; på skärp buckle; för håret slide
agraffsubstantiv~en, ~erspänne clasp, bucklemed. [surgical] clip
2 knäppatransitivt verbknäppte, knäpptmed knapp button [up]; med spänne buckleknäppa knappen (spännet) do up the button (buckle)klänningen knäpps i ryggen …buttons down (up at) the backknäppa [igen (ihop)] t.ex. rocken button upknäppa upp t.ex. rocken unbutton; knappen undoknäppa händerna clasp (fold) one's handsknäppa av (på) t.ex. ljuset el. radion switch off (on)
spänna (jfr spänd)transitivt verbspände, späntsträcka [ut] o.d. el. t.ex. snöre stretch; dra åt el. t.ex. rep tighten; muskler stretch; anstränga el. t.ex. krafter el. nerver el. röst strainspänna en fjäder tighten a springspänna hanen på ett gevär cock a gunspänna ögonen i ngn fasten (rivet) one's eyes on sb
intransitivt verbspände, späntkännas trång el. om plagg be [too] tight <över bröstet across…>spänna över omspänna:sträcka sig över cover, extend over; omfatta embrace
reflexivt verbspände, spänt~ sig a) eg. tense oneself, be tense, be tensed-up b) anstränga sig strain (brace) oneselfspänn dig inte! relax! c) vard., spela tuff put on a show
partikelverbspänna avspänna av [sig] unfasten; med rem unstrap; med spänne unbuckle, unclasp; ta av [sig] take off, undovard.spänn av! relax!, take it easy!, cool it!spänna fastspänna fast ngt fasten (med rem strap, med spänne buckle) sth on <vid to>spänna fast säkerhetsbältet fasten…spänna frånspänna från [hästen] unharness (unhitch) the horsespänna förspänna för [hästen] harness (hitch) the horsespänna på [sig]skidor el. skridskor put onspänna upplossa:allm. undo, unfasten; med rem unstrap; med spänne unclasp, unbuckleparaply el. lina put upspänna utsträcka stretchspänna ut bröstet expand…spänna ut magen distend…spänna åttighten, pull (draw)…tight[er]spänna åt bältet ett hål till tighten…up one hole more
© NE Nationalencyklopedin AB