Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 spännsubstvara på spänn om person be in suspense; vard. be uptight
2 spännsubstvard., krona krona (pl. kronor)
spännaverbsträcka ut stretch; dra åt, t.ex. rep tighten; anstränga:t.ex. krafter, röst strainspänna ngns förväntningar raise sb's expectationsspänna hanen på ett gevär cock a gunspänna musklerna flex one's musclesspänna sig tense oneself; anstränga sig strain oneselfspänn dig inte! relax!
verb och partikelverbspänna avspänna av sigunfasten; ngt fäst med rem unstrap; med spänne unbucklespänna fast ngtfasten sth on <vid to>; med rem strap sth on <vid to>; med spänne buckle sth on <vid to>spänna fast säkerhetsbältet fasten one's seatbeltspänna påspänna på sigput on; säkerhetsbälte fastenspänna åttighten
© NE Nationalencyklopedin AB