Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

spädbarnsubstantiv~et, =infant, baby
småbarnsubstantiv~et, =small (little) child; spädbarn baby, infant
skrikhalssubstantiv~en, ~arhögljudd person loudmouth; spädbarn bawling brat
avvänjningsubstantiv~enav spädbarn weaning, ablactation; av t.ex. rökare curing
avvänjatransitivt verb-vande, -vantspädbarn wean; vetensk. ablactate; t.ex. rökare cureavvänja ngn från en ovana cure sb of (wean sb from) a [bad] habit
lindasubstantiv~n, lindorhist., för spädbarn swaddling-clothes (pl.)kväva…i sin linda bildl. nip…in the budligga i sin linda bildl. be in its infancytransitivt verb~de, ~tvira wind; svepa wrap; binda tie; t.ex. en stukad vrist bind up; spädbarn swaddlehon kan linda honom kring sitt [lill]finger she can twist him round her little finger
partikelverblinda inwrap up <i in>; jfr inlindadlinda omvira om på nytt rewindlinda om fingret [med någonting] tie something round one's finger
vänjatransitivt verbvande, vantaccustom, habituate; härda harden <vidi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>vänja ngn vid att (+ inf. äv.) get sb into the habit of + ing-form; öva train sb to + inf.vänja ngn vid förhållandena acclimatize sb to…vänja av spädbarn weanvänja ngn av med att (+ inf.) break sb of the habit of + ing-formvänja in ett barn på dagis settle…in at the day nurseryreflexivt verbvande, vantvänja sig accustom oneself; bli van grow (get) accustomed, get used; härda sig harden oneself <vid ngt (vid att + inf.)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto…(to + ing-form)>vänja sig vid ta för vana att (+ inf.) get into the habit of + ing-formman vänjer sig snart you soon get accustomed (used) to itvänja sig av med att (+ inf.) break oneself (get out) of the habit of + ing-form
barnsubstantiv~et, =childpl. childrenvard. kid; spädbarn baby, infant; poet. babebarnen A. the A. childrenhustru och barn äv. wife and familyBarnens Dag Children's Daybränt barn skyr elden ordspr. once bitten, twice shykärt barn har många namn ung. we have many names for the things we lovelika barn leka bäst ordspr. birds of a feather flock togetherbarn have children (resp. a child, a baby) <med by>skaffa barn raise a family, have childrensätta barn till världen bring children into the worldvänta barn be expecting [a baby]han är bara barnet he is a mere childhan är ett barn av sin tid …a child (product) of his time (age)klockan är bara barnet it's early yet, the night is youngbli med barn become (get) pregnantvara med barn be pregnant, be going to have a baby
© NE Nationalencyklopedin AB