Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sovaintransitivt verbsov, soviteg.el.bildl. sleep; vara försänkt i sömn be asleep; ta en lur have a nap (sleep)sova bra sleep well, be a good (sound) sleepersova gott djupt sleep soundly, be sound (fast) asleepsov gott! sleep well (tight)!har du sovit gott [i natt]? did you sleep well?han sover oroligt he is restless in his sleep; som vana he sleeps restlesslyhan sov oroligt i natt he had a restless (bad) nightbenet sover …has gone to sleep (is asleep)jag har inte kunnat sova på hela natten I didn't get any sleep all nightförsöka sova lite try to get some sleepjag ska sova på saken I'll sleep on it
partikelverbsova av sigt.ex. rus el. ilska sleep off…sova borttid sleep away…t.ex. smärta sleep off…sova utsova länge have a good sleep; sova tillräckligt länge have enough sleep; jfr utsövdsova översova över [hos ngn] stay the night [at sb's place]
murmeldjursubstantiv~et, =marmotsova som ett murmeldjur …like a dormouse (top, log)
kvartaintransitivt verb~de, ~tvard.:sova have a kip, kip [down]
sussaintransitivt verb~de, ~tvard., sova sleepnu ska du sussa now you are going [to] bye-byes
söttadverbrart o.d. sweetly, in a sweet mannerdet smakar sött it tastes sweet, it has a sweet tastesova sött sleep peacefully (soundly)
stocksubstantiv~en, ~arstam log; friare blocksova som en stock sleep like a log (top)bot.:banan~ stem; vin~ vinegevärs~ stockse aktiestock, orderstock
vällingsubstantiv~en, ~arpå mjöl el. ung. gruel; barn~ äv. papge babyn vällinginnan hon ska sova give the baby her bottle…
snusaintransitivt verb~de, ~tanvända snus take snuffnosa el. vädra sniff; sova sleeptransitivt verb~de, ~tsniff up
gottsubstantivoböjl.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse god
adverballm. well osv.; jfr bragott och väl med lätthet easilyhälsa så gott! all my regards (love)!leva gott live welllukta (smaka) gott smell (taste) nice (good)skratta gott laugh heartily <åt at>sova gott sleep soundly osv.; jfr sovabosätta sig i London för gott …for goodgöra så gott man kan do one's bestgott som ingenting practically (next to) nothinggott som färdig practically (all but, as good as)…lätt el. väldet kan jag gott förstå I can very well (easily) understand thatgärnadet kan du gott göra you can very well do that (so)
russubstantiv~et, =intoxication äv. bildl. (endast sg. o. utan obest. art.)vard., fylla boozesova ruset av sig sleep off one's drink; vard. sleep it offgå i ett ständigt rus be in a constant state of intoxicationi ett rus av glädje in transports (an ecstasy) of joy
© NE Nationalencyklopedin AB