Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sovaverbsleep, be asleepsova gott djupt be sound asleep, be fast asleepsov gott! sleep well!jag ska sova på saken I'll have to sleep on it, I'll have to sleep on the matter
verb och partikelverbsova av sigt.ex. rus, ilska sleep offsova uttillräckligt länge have enough sleepsova över tidenoversleepsova över hos ngn stay the night
sussaverbvard., sova sleep; barnspr. go to bye-byes
stocksubstlogsova som en stock sleep like a log
russubstintoxicationsova ruset av sig sleep it offi ett rus av lycka transported with joy
djuptadverbdeep, deeply, profoundlydjupt allvarlig very seriousdjupt urringad om klänning low-cutandas djupt draw a deep breathsova djupt sleep deeplyhan sov djupt he was fast asleep
middagsubsttid noon, middaygod middag! good afternoon!i går middag yesterday at noonmåltid dinnersova middag have an afternoon nap, have a siestaäta middag ute borta dine outäta fisk till middag have fish for dinner
längeadverblong, for a long timesova länge sleep latelänge for a long timeän (ännu) så länge so far…länge som as long asför länge sedan a long time agomiddagen är färdig för länge sedan dinner has been ready for a long timedet var länge sen! we haven't met for a long time!; skämts. long time no see!
gottsubstse god
adverbwellgott och väl 50 personer a good 50 peoplelukta gott smell nice, smell goodsova gott sleep well, sleep soundlygöra så gott man kan do one's bestgott som ingenting practically nothinglättdet kan jag gott förstå I can very well understand thatgärnadet kan du gott göra you can very well do that (so)
liggaverbom person, djur lie; vila be lying down; vara sängliggande be in bed, lie in bed; sova, ha sin sovplats sleepligga sjuk be ill in bedligga lågt lie low, keep a low profileligga och läsa lie reading; i sängen read in bedligga och sova be sleepingligga med ha samlag med sleep with, go to bed withom saker, byggnader etc. lie; vara, befinna sig be; vara belägen be, be situated, lie, standhuset ligger nära stationen the house is close to the stationvar ska knivarna ligga? where do the knives go?det ligger i släkten it runs in the familyhuset ligger mellan två sjöar the house lies between two lakesrummet ligger åt (mot) gatan the room overlooks the streetsport.ligga först i tävling leadligga sist be lastligga under med ett mål be one goal down, be trailing by one goalom fågelhonaligga på ägg sit on her eggsligga och ruva be brooding
verb och partikelverbligga efterbe behind withligga frammelåt inte pengarna ligga framme don't leave the money lying aboutligga kvarligga kvar i sängen remain in bedligga kvar över natten stay the nightkan jag låta mina grejor ligga kvar? can I leave my things?ligga nereom t.ex. arbete be at a standstillligga tillligga bra till a) om t.ex. hus be well situated b) i t.ex. tävling be well placed, be in a good positionligga bra till för ngt passa be well-suited for sthligga bra till hos ngn be in sb's good booksligga illa till a) om t.ex. hus be badly situated b) i t.ex. tävling be badly placed, be in a bad positionligga illa till för ngt be unsuited for sthligga illa till hos ngn be in sb's bad booksta reda på hur saken ligger till find out how matters standsom det nu ligger till as things are now, the way things are nowligga underligga ute medjag ligger ute med pengar, I have money owing to meligga överstay overnight, stay the night
© NE Nationalencyklopedin AB