Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sortsubstantiv~en, ~erslag sort, kind; typ type; hand., märke brand; jfr äv. slagmed ex.en sorts egendomliga insekter a peculiar kind of insect (sg.)framställa en ny sorts vete …a new strain (variety) of wheatsju sorterskakor seven sorts of…den här sortenblommar tidigt this type (variety)…han är en sort för sig he has his own funny waysmatem. denomination
fisksortsubstantiv~en, ~erkind (species, sort) of fish
källsorteraintransitivt verb~de, ~tsort out (separate) household waste
jordartsubstantiv~en, ~ersoil [type]; geol. [sort of] earth
kategorisubstantiv~n, ~ercategory äv. filos.; klass class; grupp group; sort sortolika kategorier av skolor various types of…
sovratransitivt verb~de, ~tt.ex. material sift, sort out; t.ex. stil prune; malm dresssovra bort sort (winnow) out, eliminate
träslagsubstantiv~et, =sort (kind) of woodträslag i pl. äv. woods
hurdanadjektiv~thurdan är han? what is he like?, what sort (kind) of person is he?hurdant vädret än blir whatever (no matter what) [sort of] weather we may have
hedersmansubstantiv~nen, -män, en hedersman a man of honour; friare an honest man; vard. a decent old sort
totaintransitivt verb~de, ~tvard.tota ihop t.ex. ett brev patch (put) together [some sort of]…
© NE Nationalencyklopedin AB