Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sortsubstslag sort, kind; typ type; hand., märke brand
sovraverbt.ex. material sift, sort out
källsorteraverbsort out household waste
sållaverbsiftsålla bort sort
gallraverbplantor, träd thin outgallra bort sort out
typsubsttype <av of>; sort modelvard. for example, shall we say
sorteraverbsort; efter kvalitet sort, grade, classify <efter according to>sortera under a) lyda under be subordinate to, be under the control of b) höra under belong under, come undersortera under rubriken… come under the heading of…
liksomkonjunktionhan är målare liksom jag he is a painter, like me
adverbså att säga somehow, sort of, kind of
1 slagsubstsort kind, sort; typ typealla slags bilar all kinds of carsvi har ett slags nya blommor we have a new kind of flowerboken är utmärkt i sitt slag the book is excellent in its way
ordnaverbställa i ordning arrange, fixdet ordnar sig nog! it will be all right!; things will sort themselves out!skaffa get, findta hand om see to; t.ex. tävlingar organize
verb och partikelverbordna omändra rearrange; ta hand om arrangeordna uppreda ut settle
© NE Nationalencyklopedin AB