Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sorglösadjektiv~tse sorgfriobekymrad unconcerned; tanklös unthinking, thoughtless; glad light-hearted; lättsinnig happy-go-lucky
glättigadjektiv~tgladlynt cheerful; sorglös happy-go-lucky
lättsamadjektiv~t, ~mainte mödosam easysorglös easy-going, good-humouredlättsam underhållning light entertainment
bekymmerslösadjektiv~tcarefree; sorglös om person äv. light-hearted, unconcerned, happy-go-luckyen bekymmerslös tillvaro a carefree existence, a life of ease
© NE Nationalencyklopedin AB