Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sorgsubstbedrövelse sorrow <över at>, grief <över for>till min stora sorg måste jag to my great regret I have tosörjande el. sorgdräkt mourning; förlust genom dödsfall bereavementanlägga sorg go into mourning <efter for>
smärtasubstpain; lidande suffering; sorg griefha svåra smärtor be in great pain
djupadjektivdeepdjup sorg profound grief, deep sorrowdjup misstro profound distrustdjup okunnighet profound ignorancei djup sorg in deep mourningdjup tallrik soup plate
substdepthförsvinna i djupet go to the bottomgå på djupet med go to the bottom ofkomma ut på djupet get out into deep water
deltasubstgeogr. delta
verbtake part <i in>, participate <i in>; som medarbetare collaborate; närvara be present <i at>delta i ngns sorg sympathize with sb in his sorrow
© NE Nationalencyklopedin AB