Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

soporsubstantiv i pluralavfall refuse; amer. vanl. garbage; skräp rubbish, waste (samtliga sg.)
avfallsubstantiv~et, =sopor:allm. refuse, rubbish, waste; amer. garbage, trash; köks~ o.d garbage; slakt. offalradioaktivt avfall radioactive wastefrån parti o.d. defection, desertion; från religion apostasy
1 tippningsubstantiv~en, ~aravstjälpning tipping, dumpingtippning [av sopor] förbjuden! som anslag no tipping allowed!, tip no rubbish [here]!
sopasubstantiv~n, soporskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasvard.se soportransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsweepsopaett golv sweep…sopa golvet med ngn vard. wipe the floor with sbsopa [i] ett rum sweep [out]…sopa ngt rent från… äv. bildl. sweep sth clear of…sopa rent framför sin egen dörr bildl. put one's own house in ordersopa ngt under mattan bildl. sweep sth under the carpetsopa av sweepsopa bort sweep (friare clear) awaysopa igen spåren efter sig eg. el. bildl. cover up one's trackssopa ihop (upp) sweep up
© NE Nationalencyklopedin AB