Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sopasubstantiv~n, soporskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasvard.se soportransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsweepsopaett golv sweep…sopa golvet med ngn vard. wipe the floor with sbsopa [i] ett rum sweep [out]…sopa ngt rent från… äv. bildl. sweep sth clear of…sopa rent framför sin egen dörr bildl. put one's own house in ordersopa ngt under mattan bildl. sweep sth under the carpetsopa av sweepsopa bort sweep (friare clear) awaysopa igen spåren efter sig eg. el. bildl. cover up one's trackssopa ihop (upp) sweep up
fejatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tgöra rent clean; sopa sweep
spårsubstantiv~et, =märke a) allm. mark; friareel.svagare trace äv. lämning <av, efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>bära spår av bear (show) traces (signs, bildl. äv. vestiges) offinna spår av find traces (bildl. äv. vestiges) ofsopa igen spåren efter sig cover up one's tracks äv. bildl.åren har satt sina spår [i ngt] the years have left their mark [on…]sätta djupa spår [i ngt] bildl. make (set) a deep mark [on…], make a lasting impression [on…] b) se fotspårfölja ngn i spåren be fast on the heels of sb; bildl. follow in sb's footsteps c) i linje:skid~el.efter t.ex. hjul el. djur track <av, efter of>vara inne på fel spår be on the wrong track, be barking up the wrong treeallt gick i de gamla spåren everything was in the same groove (rut)det är raka spåret raka vägen it is straight ahead (on); ingen svårighet it is plain sailingkomma ngn (ngt) på spåren get on the trail of sb (sth) d) jakt.:fotavtryck print; i rad trail; lukt~ scent; friare track <av, efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>få upp ett spår pick up a trail (resp. a scent)ledtråd el. vid brott clue; jfr äv. ex. under spår, cfölja ett spår follow up a clue, pursue a line of inquirypolisen har inga spår efter brottslingarna …cannot track down (…have no clues as to) the criminalsjärnv. o.d. track[s (pl.)]; rails (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslinetåget går från spår 2 the train leaves from platform 2på grammofonskiva groove; på inspelningsband trackpå skruv slottillstymmelse el. aning trace, vestigeinte ett spår [bättre] not a bit (not at all) [better]
© NE Nationalencyklopedin AB