Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sonsubstantiv~en, sönerson
Människosonenthe Son of Man
fostersonsubstantiv~en, -sönerfoster son
enföddadjektiv-föttrelig.Guds enfödde son God's only-begotten son
svärsonsubstantiv~en, -sönerson-in-lawpl. sons-in-law, vard. son-in-laws
brorsonsubstantiv~en, -sönernephew; ibland brother's son
systersonsubstantiv~en, -sönernephew; ibland sister's son
presumtivadjektiv~tförmodad supposed; blivande prospectivepresumtiv svärson (kund) prospective son-in-law (customer)
mågsubstantiv~en, ~arson-in-lawpl. sons-in-law
nedkommaintransitivt verb-kom, -kommitngt högtidl.nedkomma med en son give birth to a boy, be delivered of a boy
© NE Nationalencyklopedin AB