Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sompronomenom person who ( (objektsform) whom); om djur el. sak which; om person, djur el. sak ofta thatallt som all thatmycket som much thathan var den förste som kom he was the first to comeplatsen som han bor på the place where he is livingdet var här som jag mötte honom it was here that I met himdet är någon som knackar på dörren there is someone knocking at the door
konjunktionas, likevarför gör du inte som jag? why don't you do as I do?; vard. why don't you do like I do?om jag vore som du if I were youredan som pojke simmade han som en fisk even as a boy he swam like a fisheftersom as, since
adverb (framför superl.)när vattnet är som högst when the water is at its highestnär festen pågick som bäst right in the middle of the partynär man är som minst förberedd when one is least prepared
stickigadjektivsom sticks prickly
tjänstgöraverbserve <som as>, do duty <som as>; om person act <som as>, serve <som as>
framståverbvisa sig vara stand out <som as>, come out <som as>, appear <som as>
funkaverbvard. work <som as>, function <som as>, act <som as>; se fungeraför ex.
lagerkranssubstsom utmärkelsetecken laurel wreath
skvalleraktigadjektivgossipy; som förtalar slanderous
löpeldsubstsom en löpeld like wildfire
medlaverbmediate; som skiljedomare arbitrate
allteftersomkonjunktionefter hand som as
© NE Nationalencyklopedin AB