Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nödlösningsubstemergency solution; tillfällig temporary solution
patentlösningsubstpatent solution
närliggandeadjektiven närliggande lösning an obvious solution, a solution that lies near at hand
lösningsubstav problem etc. solution <av, to, of>vätska solution
tävlingsbidragsubstentry, competition entry; lösning av tävlingsuppgift solution
elegantadjektivelegant, smarten elegant lösning a neat solution
tänkbaradjektivimaginable; möjlig possibleden enda tänkbara lösningen the only conceivable solution, the best possible solution
kortsiktigadjektivshort-termen kortsiktig lösning på problemet a short-term solution of the problem
© NE Nationalencyklopedin AB