Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sodavattensubstantiv-vattnetsoda [water]
virkesubstantiv~tträ wood, timber; speciellt amer. lumber; byggnads~ building timber; amer. lumberbildl. stuffdet är gott virke i honom he is made of the right stuffvard., till grogg mixer; sodavatten soda (tonic tonic water) etc.
© NE Nationalencyklopedin AB