Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

soberadjektivsober
måttfulladjektivmoderate; sansad sober
nyktraverbnyktra till become sober
striktadjektivstrict; i klädsel, uppträdande sober
nykteradjektivinte berusad sobersansad, om person level-headed; om t.ex. rapport sober
sansadadjektivsober, level-headed; vettig sensiblelugn och sansad calm and collected
© NE Nationalencyklopedin AB