Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

SOförk.se samhällsorienterande
sosubstantiv~n, suggorsugga sow
so-ämnensubstantiv i pluralse samhällsorienterande
häromåretadverba year or two (so) ago
såtillvidaadverbi så måtto so far, thus farsåtillvida att (som) in so far as, insofar as
förlovsubstantivoböjl., med förlov [sagt] if I (resp. we) may say so, if you don't mind my (resp. our) saying so
följaktligenadverbconsequently, in consequence, accordingly, this being soA. är sjuk och kan följaktligen inte komma äv. …so he cannot come
1 vissubstantiv~et, =way, manner, fashion; jfr sättmed ex.jaså, är det på det viset? so that's how (so that's the way) it is, is it?
hittillsadverbup to now (the present), till now, hitherto; så här långt so (thus) far
knappastadverbhardly, scarcelydet tror jag knappast I hardly (scarcely) think so; jfr äv knappt
© NE Nationalencyklopedin AB