Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sosubstsugga sowsaʊ
såtillvidaadverbi så måtto so far, thus farsåtillvida som in so far as
jasåinterjektionis that so?, really?, oh!, indeed!
jättesnälladjektivvard. very kind, ever so kind
förmodaverbanta supposejag förmodar det I suppose so
dittillsadverbtill then, up to then; så här långt so far
alltsåadverbthus, consequently; det vill säga in other wordsdu kommer alltså? so you're coming?
lovaverbpromisedet vill jag lova! vard. I'll say!, I should say so!
hittillsadverbup to now, up till now, hitherto; så här långt so far
destoadverbdesto bättre all the better, so much the better
© NE Nationalencyklopedin AB