Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

snuddatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsnudda [vid] a) komma åt, röra vid brush [against]; skrapa lätt graze; om person äv. touch…lightly b) bildl.:omtala flyktigt touch [up]onlåta blicken (tanken) snudda vid ngt allow…to rest [up]on sth for a moment
beröratransitivt verb-rörde, -rörteg.el.friare touch; stryka med handen över äv. pass one's hand [lightly] over; komma i beröring med come into contact with; snudda vid graze, skimytterligheterna berör varandra extremes meetomnämna touch [up]on; påverka affectbli illa berörd [av ngt] be unpleasantly affected [by sth], be upset [by sth]
© NE Nationalencyklopedin AB