Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

snoverbhoptvinna twist; vira twine, wind; snurra twirl, turnvard., stjäla pinchsno sig a) linda sig twist, twine <om round>; trassla ihop sig get twisted b) vard., skynda sig get cracking
vridaverbturn; sno twist, windvrida händerna wring one's handsvrida tvätt wring out the washingvrida och vränga på ngt twist and turn sthvrida sig turn
verb och partikelverbvrida avtwist offvrida fram klockanput the clock forwardvrida omt.ex. nyckeln turnvrida påt.ex. kranen turn onvrida till kranenturn off the tapvrida upp klockanwind up the clock
© NE Nationalencyklopedin AB