Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

sneglaintransitivt verb~de, ~tsnegla [på] oglesneglangn (ngt): förstulet glance furtively at…; misstänksamt look askance at…; lömskt leer at…; vilja ha have one's eye on…
© NE Nationalencyklopedin AB