Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

snack och snackaverbvard.se prato. prata
mellanmålsubstsnack, between meals
barserveringsubstcafeteria, snack bar
småätaverbsnack (nibble) between meals
jargongsubstjargon; snack, svada jabber
2 barsubstcocktailbar etc. bar; matställe snack bar, cafeteria
matbitsubsten matbit a bite to eat, a snack
bitsubststycke piece, bit; del part; brottstycke fragment; av socker, kol lump, knob; munsbit mouthfuläta en bit mat have a snack, have a bite to eatgå en bra bit walk quite a long waydet är bara en liten bit att gå it is only a short distancegå i bitar go to pieces, fall to pieces
© NE Nationalencyklopedin AB