Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

snabbatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsnabba speed upreflexivt verb~de, ~tsnabba sig hurry up, look lively (snappy)
rycksubstantiv~et, =knyck jerk; dragning tug, pull; häftigt wrench; i tyngdlyftning snatch; sprittning start, twitch; bildl. el. anfall fit; nyck whim, freakgöra ett ryck sport. put on a burst of speednu krävs det snabba ryck vard. now we must really get a move-on (really push ahead)vakna med ett ryck wake up with a start
pengarsubstantiv i pluralkoll. money (sg.)kapital capital (sg.)fundskontanta (reda) pengar cash, ready moneymina sista pengar the last of my moneysnabba pengar easy money; amer., vard. a fast (quick) bucksvarta pengar black (dirty) moneyha mycket (inte ha mycket) pengar have a lot of (not have much) moneyha ~ tillmat och kläder have money for…lägga ner pengar på ngt put [a lot of] money into sthman kan inte få allt för pengar money won't buy everythingvara utan pengar be without any money (penniless, out of cash)
© NE Nationalencyklopedin AB