Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

snabbadjektiv~tom t.ex. framsteg el. ström el. växt rapid; om t.ex. blick el. rörelse quick, swift; om t.ex. uppgörelse el. tillfrisknande speedy; om t.ex. tåg el. löpare fast; om t.ex. affär el. hjälp promptsnabb [i vändningarna] nimble, alertsnabbt beslut speedy (rapid) decisionsnabbt svar prompt (speedy, quick) answeri snabb takt at a rapid (quick) pace, at a fast ratesnabb som blixten as quick as lightning
snabbhetsubstantiv~enquickness, rapidity, promptness; jfr snabb; fart speed
1 raskadjektiv~tsnabb quick, fast; om t.ex. takt äv. rapid, swiftfriskrask och kry om åldring hale and hearty
hastigadjektiv~tsnabb rapid, quick, speedy; skyndsam hurried; förhastad el. brådstörtad hasty; plötslig el. bråd suddeni hastigt mod unpremeditatedly; jur. without premeditationta ett hastigt slut come to a sudden end
snar (jfr snarare, snarast, snart)adjektiv~tskyndsam el. snabb speedy; omedelbar prompt; hand. äv. early; nära förestående near, immediatesnar att (+ inf.) quick (prompt, benägen ready) to + inf.
omsättningsubstantiv~en, ~arekon., försäljning på t.ex. årsbasis turnover, sales (pl.)lån renewal; på arbetskraft turnover; kommers, affärsverksamhet business, tradesnabb (årlig) omsättning quick (annual) turnoveröka omsättningen increase sales (the turnover)
kvickadjektiv~tsnabb quick; flink äv. nimble, deft; livlig el. t.ex. om ögon livelyvara kvick [med] att svara be very ready to + inf.spirituell el. slagfärdig witty, quick-witted; ~ o. dräpande el. t.ex. om replik smart
rörligadjektiv~tmobile; om priser el. ränta flexible; snabb el. äv. intellektuellt agile, nimble, alertrörliga delar på maskin moving partsrörliga helgdagar movable feastsrörligt kapital working (floating, active) capitalrörliga kostnader variable costsrörlig pensionsålder flexible pensionable agerörliga tillgångar current assetsrörliga trupper mil. mobile troops
2 pilsubstantiv~en, ~arpilbågs~ arrow; armborst~ bolt; pilkastnings~ dartAmors pilar Cupid's darts (shafts, arrows)snabb som en pil swift as an arrowfara i väg som en pil be off like a shotpilformigt tecken arrow; vägvisare fingerpost
rasandeadjektivoböjl.ilsken furious <på ngn över ngt with sb about sth; på ngn för att + sats with sb for + ing-form>; raging <på ngn (över ngt) against sb (at sth)>bli rasande fly (get) into a rage (passion); vard. see redsnabb furious, terrific; häftig vehement, fierce; våldsam violent, tempestuousadverbvard., väldigt awfully; kolossalt tremendously
© NE Nationalencyklopedin AB