Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

snabbadjektivrapid, quick, swift; om t.ex. tåg, löpare fast; om t.ex. affär, hjälp prompti snabb takt at a rapid pace, at a quick pace
raskadjektivsnabb quick, fast
hastigadjektivsnabb rapid, quick; skyndsam hurried
kvickadjektivsnabb quickvitsig witty
snaradjektivsnabb speedy; omedelbar prompt; nära förestående near, immediate
reaktionsförmågasubstability to reacthon har en snabb reaktionsförmåga she reacts quickly
omkörningsubstovertaking; amer. passinghan gjorde en snabb omkörning he rapidly overtook; amer. he rapidly passed
genomgångsubstsurvey; snabb run-throughgöra en genomgång av ngt go over sth, run through sthvid genomgången av läxan sade läraren… on going through the homework the teacher said…väg igenom passage
taktsubsttempo:musik. time; fart pace, rateslå takten beat timei snabb takt at a fast rategå i takt keep in step, walk in stepöka takten increase the pace, increase the speedrytmisk enhet barfinkänslighet tact, discretion
vändningsubstturn; förändring changeen vändning till det bättre a change (turn) for the betterdet tog en ny vändning it took a new turnvara kvick (rask, snabb) i vändningarna be a fast worker, be alertvara långsam i vändningarna be a slow worker; vara trög be slow on the uptakeuttryckssätt:fras phrase; uttryck expression
© NE Nationalencyklopedin AB