Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 rappsubstslag blow; snärt lash
stingsubstav t.ex. bi sting; av mygga bite; av nål etc. prick'snärt' sting, bite, gotappa stinget lose one's drive
© NE Nationalencyklopedin AB