Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

snärjatransitivt verbsnärjde, snärjt[en]snare, entangle, trapsnärja ngn i sina garn bildl. ensnare sb in one's toilsförsöka snärja ngn med frågor try to trap sb (catch sb out)snärja in sig get entangled (enmeshed, caught)
© NE Nationalencyklopedin AB