Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

smygatransitivt verbsmög, smugitslipsmygangt i handen på ngn slip…into sb's handintransitivt verbsmög, smugitsteal; slinka slink, sneak; smita slip; gå tyst creep <borti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasaway, off; förbii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaspast>smyga på tå creep on tiptoe, tiptoereflexivt verbsmög, smugitett fel har smugit sig in (in i texten) an error has slipped (crept) in (into the text)smyga sig på ngn steal upon…; bildl. (om t.ex. sömnen) come creeping upon…
2 slinkaintransitivt verbslank, slunkitslinta slidekila slip; smyga slink, stealslinka in på en bar slip (nip, pop) into…ett fel hade slunkit med [i texten] …had slipped in[to the text]slinka ned om mat go downdet slank ur mig it slipped out of me <att… that…>
© NE Nationalencyklopedin AB