Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smutssubstantiv~endirt; starkare filth båda äv. bildl.; gat~ o.d. mud; smutslager el. spec. på kroppen grime; orenhet (t.ex. i vatten) impurities (pl.)dra ned (släpa) ngt i smutsen bildl. drag…into the dirt, drag (trail)…through the mud (mire)
igengroddadjektiv-grottav t.ex. smuts blocked up <av with>
sotsubstantiv~etsoot; i motor carbon; som smuts grimepå säd smut, blight
nedsmetadadjektiv-smetat, ~ebesmeared; med fett äv. …[all] covered with (in) grease (med smuts dirt)
lortsubstantiv~en, ~arsmuts dirt; starkare filthdjurexkrementer droppings (pl.)
1 sörjasubstantiv~nmodd, slask slush; smuts mud; smörja sludge; oreda mess
orenlighetsubstantiv~enegenskap uncleanliness; smuts dirt; starkare filth (samtliga endast sg.)
ingroddadjektiv-grottt.ex. om smuts el. fördomar ingrained; t.ex. om misstro el. motvilja deeply rooted; (attr. äv.) deep-rooted
stänkatransitivt verbstänkte, stänktbestänka splash, spatter, dash; glest, försiktigt sprinkle äv. stryktvättstänka smuts på ngn spatter sb with mudintransitivt verbstänkte, stänktskvätta splashdet stänker småregnar it is spitting
partikelverbstänka nedstänka uppsplash [up]
skitsubstantivvard.~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasexkrementer shit; djurs droppings (pl.), kors äv. muckskrämma skiten ur ngn vulg. scare sb shitless~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassmuts filth; svagare dirtoböjl., ettskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasskräp [damned] junk (trash)han gjorde inte ett skit he did not do a bloody (amer. goddam, vulg. fucking) thingoböjl., enstruntsnacka skit talk rubbish; vulg. talk bullshit; småprata chew the fat~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasperson bastard, rotter; vulg. shit, scumbagoböjl.som utropskit [också]! hell!; starkare shit![det är] skit samma it's all the same, it doesn't matter a damn
© NE Nationalencyklopedin AB