Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smusslaintransitivt verb~de, ~tbe secretive (evasive); fiffla cheatsmussla med ngt pilla med fiddle with sth on the slytransitivt verb~de, ~tsmussla till ngn ngt slip (pass) sth to sb on the sly (quiet)smussla bort (undan) gömma hide awaysmussla in (ut) ngt slip sth in (out) on the sly (quiet); smuggla smuggle…in (out)
hymlaintransitivt verb~de, ~tvard., hyckla el. krumbukta dodge, shuffle, prevaricatehymlasmussla med (om) ngt try to conceal sth on the slydet är inget att hymla om it is no great secret, there is no reason to pretend [otherwise]
© NE Nationalencyklopedin AB