Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

smokingsubstantiv~en, ~ardinner jacket; amer. tuxedopl. -s, vard. tux; vard.el.på bjudningskort black tie
rökrumsubstantiv~met, =smoking-room
rökförbudsubstantiv~et, =ban on smokingdet är rökförbudi tunnelbanan there is no smoking…, smoking is prohibited…
rökavvänjningskliniksubstantiv~en, ~er[anti-]smoking clinic
rökkupésubstantiv~n, ~ersmoking-compartment, smoker
sängrökningsubstantiv~ensmoking in bed
rökningsubstantiv~enallm. smoking; av matvaror äv. smoke-curing, smoke-drying; desinfektion äv. fumigationrökning förbjuden no smokingrökning tillåten smoking
rökrutasubstantiv~n, -rutorskol. smoking area; special area where pupils are allowed to smoke
förbjudenadjektiv-bjudet, -bjudnaforbidden; av myndighet o.d. prohibited, bannedParkering (Rökning) förbjuden No Parking (Smoking)
icke-rökaresubstantiv~n, =non-smokeravdelning för icke-rökare på restaurang o.d. non-smoking area
© NE Nationalencyklopedin AB