Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smokingsubstdinner jacket; amer. tuxedopl. -svard. tux
rökningsubstsmokingrökning förbjuden no smoking
rökrumsubstsmoking-room
rökkupésubstsmoking-compartment, smoker
sängrökningsubstsmoking in bed
förbjudenadjektivforbidden; officiellt prohibitedRökning förbjuden No Smoking
rökförbudsubstdet är rökförbud smoking is prohibited
passivadjektivpassivepassiv rökning passive smoking, second-hand smoking
substgram. the passive, the passive voice
undanbeverbundanbe sig t.ex. återval declineblommor undanbedes no flowers by requeströkning undanbedes refrain from smoking, no smoking
skadligadjektivinjurious, harmfuldet är skadligt för hälsan att röka smoking is bad for the health
© NE Nationalencyklopedin AB