Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

smitaintransitivt verbsmet, smititge sig i väg run away <från ngn from…>, clear out <från en plats of…>; försvinna make off, make oneself scarce; vard. do a bunksmita från notan leave without payingsmita från olycksplatsen leave the scene of the accident, hit and runsmita från äv.:t.ex. tillställning slip away from; undandra sig: t.ex. arbete shirk, fight shy of; t.ex. betalning el. skatter evade, dodgesmita ifrån ngn give sb the slipom klädersmita åt fit tight, be a tight fit
plankasubstantiv~n, plankorgrov allm. plank; av furu el. gran deal; mindre battentransitivt verb~de, ~tvard., plagiera copy, pinchintransitivt verb~de, ~tvard., smita in till match o.d. gatecrash <in på into>
dunstaintransitivt verb~de, ~tlåta…dunsta av el. komma…att dunsta av förflyktigas evaporatedunsta bort ta slut, gå upp i rök vanish into thin air, evaporatedunsta [av] vard., smita make oneself scarce, hop it, take French leavetransitivt verb~de, ~tdunsta av (ut) emit…in the form of vapourdunsta ut lukt exhale
drypatransitivt verbdröp, drupit el. dryptput a few drops of… <på (i) on to (into)>intransitivt verbdröp, drupit el. dryptdrip; droppvis rinna ned tricklehan dröp av svett he was dripping with perspirationdrypa ˈav smita slink away
smygatransitivt verbsmög, smugitslipsmygangt i handen på ngn slip…into sb's handintransitivt verbsmög, smugitsteal; slinka slink, sneak; smita slip; gå tyst creep <borti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasaway, off; förbii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaspast>smyga på tå creep on tiptoe, tiptoereflexivt verbsmög, smugitett fel har smugit sig in (in i texten) an error has slipped (crept) in (into the text)smyga sig på ngn steal upon…; bildl. (om t.ex. sömnen) come creeping upon…
© NE Nationalencyklopedin AB