Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smetsubstantiv~en, ~erblandning el. äv. kak~ mixture; pannkaks~ o.d. batter; grötlik massa sticky mass (stuff), goo; sörja sludge
2 kladdsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassmet goo~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskludd daub; klotter scribble
vispatransitivt verb~de, ~twhip, whisk; ägg o.d. beatvispa ner mjölken i smeten beat the milk into the mixture (batter, jfrsmet)vispa upp ett ägg beat up an egg
smitaintransitivt verbsmet, smititge sig i väg run away <från ngn from…>, clear out <från en plats of…>; försvinna make off, make oneself scarce; vard. do a bunksmita från notan leave without payingsmita från olycksplatsen leave the scene of the accident, hit and runsmita från äv.:t.ex. tillställning slip away from; undandra sig: t.ex. arbete shirk, fight shy of; t.ex. betalning el. skatter evade, dodgesmita ifrån ngn give sb the slipom klädersmita åt fit tight, be a tight fit
massasubstantiv~n, massorfys. masstung (trög) massa heavy masssom råmaterial el. utgörande det inre av ngt substance; smet o.d. mass; spec. trä~ el. pappers~ pulp; degartad pastefast (flytande) massa firm (fluid) masskompakt samlad mängd el. t.ex. snö~ mass; stor ~ bulkfolkhop crowd [of people]; pöbel mobmassorna el. den stora massan the masses (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe broad mass of the peopleden stora massanflertalet av… the great majority of…en [hel] massa mängd [quite] a lotdet finns en massaböcker there are masses (a lot, lots) of…en massa arbete att göra stacks (tons, masses) of work…en massa lögner a pack of liesen massa smörja a load of rubbishdet var en massa (massor av) folk på gatan there were lots (crowds) of people…ha massor med pengar have lots (loads) of…
© NE Nationalencyklopedin AB