Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smaksinnesubstantiv~t[sense of] taste
smaksubstantiv~en, ~erallm. taste; hos ngt äv.:viss utmärkande flavour; angenäm relish; bismak savour äv. bildl.; smaksinne äv. sense of taste; tycke äv. liking, fancy; stil style; mode fashionsmaken är olika tastes differsmak för ngt acquire a taste for…, take a liking to…det ger smak åt (sätter smak på) soppan it gives a flavour (relish) to…han har god (ingen) smak he has good (no) tastejag har förlorat smaken I can't taste anythingha (ta) smak av ngt have a (take on the) taste of…krydda efter smak …to tastedet är en bok i min smak that's a book for (to suit) mefalla ngn i smaken strike (take) sb's fancy, appeal to sb; om mat be to sb's tasteden är mild i smaken it has a mild taste, it tastes mild
© NE Nationalencyklopedin AB