Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smakaverbsmaka el. smaka tastesmaka bra taste nicesmaka citron taste of lemondet smakar ingenting it has no tastedet smakaar konstigt it has a queer tastedet ska smaka gott med en kopp kaffe I wouldn't mind a cup of coffeevill du smaka? would you like to try one (some etc.)?
medicinsubstmedicine <mot, för for>få smaka sin egen medicin get a taste of one's own medicine
© NE Nationalencyklopedin AB