Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smaksubsttaste; viss utmärkande flavour; bismak savoursmaken är olika tastes differsmak för acquire a taste fordet ger smak åt soppan el. det sätter smak på soppan it gives a flavour to the soupfalla ngn i smaken strike sb's fancy, take sb's fancy
syrasubstkem. acidsmak acidity, sourness
kultiveradadjektivt.ex. om smak, språk cultured, refined, cultivated
strävadjektivrough; om smak harshett strävt vin a very dry wine
behagsubstefter behag as you etc. wish; alltefter smak according to tastetjusning charm
sliskigadjektivom smak etc. sweet and sickly; om person oily
stickandeadjektivsmärtande shooting; svag. tinglingom lukt, smak pungentom sol, hetta blazing, scorching
fränadjektivom lukt, smak pungent, acridfrän kritik biting criticism
tyckesubståsikt opinioni mitt tycke in my opinion, to my thinking, to my mindsmak fancy, likingfatta tycke för take a fancy to, take a liking toom tycke och smak ska man inte diskutera there's no accounting for tastes
skarpadjektivsharp; brant steep; om smak el. lukt strong; om ljud piercing; om ljus, färg etc. bright, glaring; om sinnen keenskarp ammunition live ammunitionskarp protest strong protest
substta i på skarpen med ngn crack down on sbsäga till ngn på skarpen tell sb off properly
© NE Nationalencyklopedin AB