Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smörgåssubsten smörgås utan pålägg a slice (a piece) of bread and butter; med pålägg an open sandwichkasta smörgås lek play ducks and drakes, skip stones across the water
mackasubstvard.se smörgås
landgångsubstsjö. gangway, gangplanksmörgås long open sandwich
påläggsubstskinka, ost etc. ham, cheese etc.en smörgås med pålägg an open sandwichtillägg extra charge, additional charge; höjning increase
breverbspreadbre en smörgås butter a slice of bread
verb och partikelverbbre pålägga på spreadvard., överdriva lay it on thickbre utspread out, spread aboutbre ut sigsprida sig spread; sträcka ut sig stretch out
© NE Nationalencyklopedin AB