Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

småadjektiv i plurase liten
pyttelitenadjektiv-litet, -småtiny, teeny [weeny]…, wee
spovsubstantiv~en, ~arzool.:stor~ curlew; små~ whimbrel
Antillernasubstantiv i pluralthe AntillesStora (Små) Antillerna the Greater (Lesser) Antilles
motighetsubstantiv~en, ~erreverse, setback, checklivets små motigheter life's little setbacks
småttingarsubstantiv i pluralvard. little kids, kiddies; mycket små tiny tots
näbbsubstantiv~en, ~arbill; små- el. rovfågels beakförsvara sig med näbbar och klor defend oneself tooth and nail
bäcksubstantiv~en, ~arbrook, rivulet; amer. äv. creek; poet. rillmånga bäckar små gör en stor å ung. great oaks from little acorns grow
grytasubstantiv~n, grytorpot; större cauldron; av lergods casserole, terrine båda äv. maträttsmå grytor har också öron little pitchers have long ears
liten (jfr litet, mindre, minst, smått)adjektivlitet, best. mask. lille, best. fem. lilla, pl. småallm. small (vanl. som beton. best. till konkr. subst. o. subst. som betecknar antal, kvantitet, pris o.d.)
allm. little (som best. till abstr. subst. o. speciellt tillsammans med känslobetonade subst. o. adj.)
ytterst liten tiny, minute, diminutive, wee; kort short; obetydlig slight, insignificant; futtig petty
de små obeton. barnen the little onestacksam för minsta lilla bidrag …the least little contributionen litenbeton. bit a small biten litenliten bit a tiny (teeny weeny) biten litenobeton. bit a little [bit]följa med ngn en liten bit …a little wayliten bokstav small (typogr. lower-case) letterlilla du! my dear!din lilla (lille) dumbom! you little fool!ett litet fel har smugit sig in a slight error…små framsteg little advance (progress) (sg.)ett sött litet hus a pretty little housei liten skala on a small scalemed små steg with short stepsstanna en liten stund …a little whilelilla visaren på klockan the short (little) handkänna sig liten feel smallnär jag var liten when I was small (little)
substantiven ~, pl. småhon väntar en liten …a babystackars liten! poor little thing (mite)!redan som liten even as (when quite) a child
den lille (lilla), se lillenresp. lillandet lilla som finns kvar what little…
de små barnen the little onesstora och små great and small, children and grown-ups (adults)
© NE Nationalencyklopedin AB