Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

smärtasubstpain; lidande suffering; sorg griefha svåra smärtor be in great pain
ojinterjektionoj! oh!, oh dear!vid smärta ow!
lindraverbnöd, smärta relieve; verka lugnande soothe
dovadjektivom smärta dull, aching; om ljud dull, muffled
mildraverblindra mitigate; t.ex. smärta alleviate; t.ex. straff reduce
lindringsubstav smärta, nöd etc. reliefav straff reduction <i of>
ömhetsubstsmärta sorenesstillgivenhet tenderness <mot towards>, affection <mot towards>
vållaverbförorsaka cause, be the cause ofvålla ngn smärta cause sb painvålla stora kostnader involve great expenditure
ömadjektivömtålig tender; känslig sensitive; som vållar smärta sore, achingen öm punkt a sore pointkärleksfull tender <mot towards>, loving <mot towards>
huggsubstcut; med kniv stab; slag blow, strokesmärta stab of painmed tänder bitevara på hugget vard. be in great form, be in the mood
© NE Nationalencyklopedin AB