Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sluttaverbslope, slant
2 lutaverblean <mot against>; slutta slope; vila el. stöda recline, restluta sig bakåt lean backluta sig fram (framåt) lean forwardluta sig ut genom fönstret lean out of the windowluta sig ned bend downvard.det lutar nog ditåt it looks like it, it looks that way
© NE Nationalencyklopedin AB