Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slutsubstend, endingslutet gott, allting gott all's well that ends wellfå (göra) slut stoppa put an end togöra slut konsumera finishgöra slut med ngn break off with sbfilmen har ett lyckligt slut the film has a happy endingta slut upphöra end; tryta give outsmöret börjar ta slut the butter is running shortarbetet tar aldrig slut the work will never endsmöret har tagit slut för oss we have no butter leftden andre från slutet the last but oneden femte från slutet the last but fouri slutet av (på) at the end ofslutet at the end, in the endtill slut a) till sist finally, in the end b) äntligen at last c) avslutningsvis lastly
adjektivover; avslutad at an end, finished; förbrukad used up, all gone; slutsåld sold out; utmattad done up, exhausted; utsliten done fornu är det slut med friden now we'll have no more (that's the end of) peace and quietdet är slut mellan oss it is all over between usbiljetterna är slut the tickets are sold outterminen är slut the term is over
slampasubstslut, tart
utkämpaverbfight; kämpa till slut fight out
citatsubstquotationcitat… slut på citat quote…, unquote
äntligenadverbtill slut at last, finally; sent omsider at length
utgångsubstväg ut exit, way outslut end, close; slutresultat result, outcome
förbrukaverbconsume, use; göra slut på use up; krafter exhaust; pengar spend
säljaverbsellmarknadsföra marketvi har sålt slut på we are sold out of
snöpligadjektivt.ex. om resultat disappointingfå (ta) ett snöpligt slut come to a sorry end
upphällningsubstvara på upphällningen a) minska i betydelse be on the decline b) hålla på att ta slut be running out
© NE Nationalencyklopedin AB