Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slumpvisadverbslumpvis utvalda personer …chosen at random, randomly chosen
utvaldadjektiv-valtchosen, selected, picked; exklusiv el. förnäm select; utsökt choice…slumpvis utvald randomly selected, randomizedutvald kvalitet choice qualityett utvalt sällskap a select company (group): substantiven ~, pl. ~a, de utvalda äv. relig. the elect (chosen)några få utvalda a chosen few, a few chosen ones, a select few
© NE Nationalencyklopedin AB