Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slitaverbnötaslita el. slita t.ex. kläder wear outriva tear; rycka pullknoga work hard, drudge <med ngt at sth>slita ont have a rough time of itslita sig om t.ex. djur break loose, get looseslita sig från ngn om person tear oneself away from sb
verb och partikelverbslita avsönder break; slita bort tear offslita loss (lös)tear off, tear looseslita sig lös tear oneself awayslita sönder ngtriva i bitar tear sth up, tear sth to piecesslita utnöta ut wear…outslita ut sig wear oneself out
knegaverbsträva el. slita toil; slava drudge
rivaverbklösa scratch; om rovdjur claw; slita tearmed rivjärn grate; t.ex. hus pull down
verb och partikelverbriva avtear off, rip offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off the calendarriva losslös tear off, rip offriva nedtear downriva omkullknock downriva söndertear upriva uppöppna tear open, rip open; gata etc. take upriva upp ett beslut cancel a decision, go back on a decisionriva uttear out
svåradjektivdifficult, hard; mödosam heavy, toughallvarligi svårareallvarligare fall in serious cases, in more serious cases; stark. in grave casesett svårt fel misstag a serious error, a serious mistakeen svår förkylning a bad cold, a severe coldha svåra plågor be in great painett svårt prov a severe testen svår sjukdom a serious illnessett svårt slag a sad blowsvår värk severe paingöra det svårt för ngn make things difficult for sbha det svårt a) lida suffer greatly b) slita ont have a rough time of it; ekonomiskt be badly offha svårt för ngt find sth difficult
ryckaverbdra pull, tug; häftigare jerk, twitch; slita tearrycka på axlarna åt ngt shrug one's shoulders at sthrycka närmare om t.ex. fienden close inrycka till ngns undsättning rush to sb's help
verb och partikelverbrycka borttear away; om döden snatch awayrycka frammil. advancerycka inmil., till tjänstgöring join uprycka in ingt march into sthrycka in i ngns ställe take sb's placerycka loss (lös)ngt pull sth loose, pull sth off, wrench sth loose (off)rycka tillstart, give a startrycka till sig snatchrycka upp sigpull oneself togetherrycka utom brandkår etc. turn out; från militärtjänst be released
© NE Nationalencyklopedin AB