Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slippaverbslippa el. slippa ifrån (undan): befrias från be excused from; undgå escape; bli kvitt get rid of; inte behöva not have to, not need toför att slippa besväret to save the bother, to avoid the botherkan jag inte få slippa göra det? el. låt mig slippa göra det! I'd rather not do it; do I have to do it?låt mig slippa höra eländet! I don't want to have to listen to the wretched business!slipp låt bli då! don't then!släppasslippa över bron be allowed to pass the bridge
verb och partikelverbslippa framfå passera be allowed to passslippa igenomget through; släppas be let throughslippa lösget loose, break looseslippa undanundkomma escapeslippa utget out <ur of>; släppas be let out <ur of>; bli frigiven be released
helskinnadadjektivkomma (slippa) undan helskinnad escape unhurt
undgåverbslippa undan escape; undvika avoidjag kunde inte undgå att höra det I couldn't avoid hearing it, I couldn't help hearing it
© NE Nationalencyklopedin AB