Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

slingratransitivt verb~de, ~twind, twineintransitivt verb~de, ~tse slingranedansjö. rollreflexivt verb~de, ~tslingra sig om t.ex. väg wind; om flod äv. meander; åla sig wriggle; om växt trail; om t.ex. rök wreathe; bildl. el. om person stall [for time], be evasive (devious)slingra sig om (runt) ngt twine (twist, om orm äv. coil [itself] round…slingra sig om varandra intertwine, intertwist
partikelverbslingra sig igenomthread one's way through; om orm wriggle its way throughslingra ihopentwineslingra ihop sig om t.ex. grenar intertwine, intertwistormen slingrade ihop sig …coiled itself upslingra sig undanitr.:eg. wriggle (friare slip) away; bildl. get (dodge) out of it (things)slingra sig ur ngtwriggle out of…; bildl. äv. get (dodge) out of…
vindlaintransitivt verb~de, ~tom flod el. väg o.d. el. slingra [sig] wind, meander
buktaintransitivt verb och reflexivt verb~de, ~tbukta [sig] wind, curve, bend; slingra sig el. om flod meander; om segel bellybukta in[åt] curve inbukta ut[åt] bulge
krånglaintransitivt verb~de, ~tställa till krångel make a fuss; göra svårigheter el. invändningar make (raise) difficulties, be awkward; förorsaka besvär give (cause) trouble'klicka' o.d. el. om t.ex. motor el. radio go wrong; om t.ex. lås el. broms jammagen, motorn krånglar there is something wrong with…
partikelverbkrångla sig ifrån ngtslingra sig undan dodge (wriggle out of, shirk, get out of) sthkrångla sig igenom ngtget through sth in one way or other, muddle through sthkrångla tillt.ex. en fråga:röra till make a mess (a muddle) of; göra invecklad complicatekrångla sig undan ngtse krångla sig ifrån ngtovankrångla sig urt.ex. en situation, ngns grepp wriggle out of
undanadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. hålla undanunder hålla)bort el. iväg away; ur vägen out of the way; åt sidan asideundan [ur vägen]! [get] out of the way!undan (jfr undan); väja get out of the way, stand clear <för of>; gå åt sidan äv. step asidekomma undan get off, escapeett sätt att komma undan a way of getting out of ithan slapp lindrigt undan he got off lightlyfort el. rasktdet går undan med arbetet the work is getting on fine (is proceeding el. progressing fast)låt det gå undan! be quick about it!undan för undan little by little, bit by bit, by degrees, graduallyprepositionfrom; ut ur out offly undansina förföljare escape (run away) from…klara sig undan stormen get [safely] out of the stormslingra sig undanskyldighet shirk…, try to escape (elude)…
© NE Nationalencyklopedin AB