Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

slarvigadjektiv~tcareless, negligent; hafsig slipshod, slovenly; ovarsam heedless; osnygg untidy; försumlig remisshon har gjort ett slarvigt arbete …a slipshod piece of work
slafsigadjektiv~tslarvig sloppy; om mat mushy
lättvindigadjektiv~tenkel simple; slarvig el. förhastad hasty; ytlig superficial
vårdslösadjektiv~tcareless <med with (about)>, negligent <med about>; slarvig slovenly; försumlig neglectful <med of>; om t.ex. uppförande äv. nonchalant; om t.ex. tal äv. recklessvara vårdslös med pengar squander (fritter away) one's money
ytterlighetsubstantiv~en, ~erextreme; ytterlighetsåtgärd extremityytterligheterna berör varandra extremes meetdriva ngt till ytterlighet drive sth to extremesgå till ytterligheter go to extremestill ytterlighet slarvig el. klumpig el. ansträngd etc. …in the extreme
slarvasubstantiv~n, slarvorcareless thing (woman); slampa slatternintransitivt verb~de, ~tbe careless (försumlig negligent)slarva med ngt vara slarvig med be careless about sth; försumma neglect sth; fuska med make a mess of sthslarva bort förlägga [go and] lose; slösa bort fritter awayslarva ifrån sig ngt el. slarva sig igenom ngt scramble through sth, do sth by halvesvara ute och slarva festa be on the spree (binge)
ordningsubstantiv~en, ~arallm. order; ordentlighet el. ~ o. reda orderliness; snygghet tidiness; metod method, plan; system system; föreskrift regulations, rules (båda pl.)[den] allmänna ordningen law and orderupprätthålla (återställa) ordningen maintain (restore) orderhålla ordning i byrålådorna keep…in [good] order, keep…tidydet är ingen ordning med (på) honom han är opålitlig he is unreliable (slarvig careless)jag får ingen ordning på det här I can't get this straight (bli klok på make this out)hålla ordning på… keep…in order (under control)för ordningens skull to make sure; för formens skull as a matter of formdet är helt i sin ordning …quite in order (quite all right); vard. …OKi vanlig ordning som vanligt as usual; i vederbörlig ordning in due coursegöra i ordningngt get…ready (in order), prepare (amer. fix)…göra sig i ordning get readyåtergå till ordningen …to the normal state of thingsföljd order, sequence, succession; tur turnta frågorna i ordning take…in turn (in order)den andra i ordningen the secondbiol.,astron. el. arkit. order
© NE Nationalencyklopedin AB