Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slarvasubstantiv~n, slarvorcareless thing (woman); slampa slatternintransitivt verb~de, ~tbe careless (försumlig negligent)slarva med ngt vara slarvig med be careless about sth; försumma neglect sth; fuska med make a mess of sthslarva bort förlägga [go and] lose; slösa bort fritter awayslarva ifrån sig ngt el. slarva sig igenom ngt scramble through sth, do sth by halvesvara ute och slarva festa be on the spree (binge)
förläggatransitivt verb-lade, -lagtplacera:lokalisera locate, place <till in>; trupper o.d. station, billet <i (vid) in (at)>handlingen är förlagd till medeltiden …takes place in the Middle Agesmötet har förlagts till nästa fredag (ett annat rum) …will be held next Friday (in another room)slarva bort mislayböcker publish
© NE Nationalencyklopedin AB