Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

slantsubstantiv~en, ~armynt coin; koppar~ copperge ngn en slant a little sum [of money], a few kronortjäna en slant …some (a bit of) moneydet kostar en bra slant …a pretty penny (quite a bit)vända på slantarna spara look at every pennyvara slagen till slant hjälplös be completely lost; singla slant, se under singla
pengsubstantiv~en, ~arslant coin
slintaintransitivt verbslant, sluntitsliphan slant med foten his foot slipped
vinklatransitivt verb~de, ~tslant, angle båda äv. bildl.
singlatransitivt verb~de, ~tkasta tosssingla slant toss up [a coin]singla slant om ngt toss for…ska vi singla slant? let's toss up!, let's toss for it!intransitivt verb~de, ~tlövet singlade ned …came floating down
vinklingsubstantiv~en, ~arbildl. el. t.ex. av ett reportage slant, bias
sluttaintransitivt verb~de, ~tslope, slant; nedåt äv. decline, incline, descendslutta brant (sakta) ned mot… slope abruptly (gently) down to…
sneddatransitivt verb~de, ~tsnedda [av] t.ex. hörn cut…off obliquely; tekn., fasa av bevel, chamfertransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsnedda [över] gatan slant across…, cross…
synvinkelsubstantiv~n, -vinklareg. visual (optic) angle; bildl. angle, aspect; synpunkt point of view, viewpointse ngt ur en ny synvinkel get a new angle (slant) on sth
snedadjektivsnetteg.:t.ex. om linje el. stråle el. vinkel oblique; lutande slanting; sluttande sloping, inclined; skev warped; som väger ojämnt lopsided; krokig el. vind crooked, wry; på snedden diagonalsneda ögon slanting eyeshan är sned i ansiktet his face is (looks) lopsidedvard., arg pissed off; amer. pissed, sore
substantivoböjl., sned obliquely, aslant, on the slant, slantingly, slopingly, askew, awry; på tvären sidewayslägga huvudet på sned put one's head on one side
© NE Nationalencyklopedin AB