Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slammersubstantivslamretclatter, rattle <av, med of>
finkasubstantiv~n, finkorvard., arrest nick, clink, the slammer[sätta] i finkan [put] in the nick (clink, the slammer)
rasselsubstantivrassletskrammel rattle; slammer clatter; klirr jingle; prassel rustle
kåksubstantiv~en, ~arruckel ramshackle (tumbledown) house; mindre hovel, shack; vard. för hus house; byggnad buildingi poker full housevard.sitta på kåken be in clink (the cooler, the slammer)
© NE Nationalencyklopedin AB