Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 slagsubstantiv~et, =utdelat av personel.bildl. el. allm. blow; i spel stroke, hit; med handen äv.:med handflatan slap, smack; med knytnäven punchett hårt slag [för ngn] bildl. a hard (heavy) blow [to…]slå ett slag för… strike a blow for…det är ett slag i ansiktet [på ngn] bildl. it is a slap (smack) in the face (eye) [for…]ett slag i luften bildl. an empty gesture, a waste of effortgöra slag i saken slå till bring matters to a headvara i (ur) slag be in (be out of) formi ett slag bildl. all at onceslag i slag in quick (rapid) successionmåtta (rikta) ett slag mot aim (direct) a blow atrytmisk rörelse beat; hjärtats o. pulsens äv. throb; maskindelsel.ving~ strokeslag pl.:t.ex. vågornas el. hjärtats beating (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknashjärtats äv. throbbing (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaspendels oscillation (sg.)klockslag strokeslaget on the stroke; punktligt äv. punctually, on the dotslaget tre on the stroke of three, at three [o'clock] sharpvarv turn; tekn. revolutionporten är låst med dubbla slag …with a double turn of the keytag el. stundett slag under (på) en kort stund for a moment (a little while); en tid for a timevänta ett slag! …a moment (minute, sec)!, hang on!mil. battleslaget vid Lund the battle of…ge slaget förlorat give up the fight äv. bildl.med. apoplexyslag vanl. have a stroke (an apoplectic stroke); vard. have a fitskrämma slag på ngn frighten the daylights out of sb, frighten sb out of his (resp. her) witssjö.:vändning tack; sträcka boardgöra slag make a tack, tackpå kavaj o.d. lapel; på byxor el. ärm turn-up; amer. cuff
1 slagsubstantiv~et, =sort kind, sort; typ type; beskaffenhet description; art nature; vetensk. o.d. speciespl. likakategori category, classjag äter all slags mat …all kinds (sorts) of foodalla slags bilar el. bilar av alla [de] slag all kinds (sorts) of cars, cars of all kinds (sorts); av olika slag every model of carhon är något slags sekreterare …some kind of secretary, …a secretary of some sortproblemet är av [ett] annat slag …is different (of a different type)problemet är av sådant slag att… the problem is of such a nature that…vad är det för slags bil? what kind (sort) of car is it?
slagghögsubstantiv~en, ~arslag heap
forehandsubstantiv~en, =tennis. o.d. forehand; slag äv. forehand stroke
backhandsubstantiv~en, =tennis. o.d. backhand; slag äv. backhand stroke, backhander
råsopsubstantiv~en, ~arvard., slag sock, biff, wallop; bildl. vicious attack, broadside
slaggsubstantiv~en el. ~etav metall slag, dross; av kol o.d. clinker, cinders (pl.)
bältesubstantiv~t, ~nbelt; geogr. äv. zoneett slag under bältet eg.el.bildl. a blow below the beltge ett slag under bältet eg.el.bildl. hit below the belt
drabbningsubstantiv~en, ~arslag battle; stridshandling action; i friare bemärkelse encountermellan drabbningarna friare between the bouts (encounters)
kysssubstantiv~en, ~arkissvard., slag knock, bonk, wallopfå [sig] en kyss get a knock (etc.)
© NE Nationalencyklopedin AB