Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slöadjektivom t.ex. kniv blunt, dulltrög slow, sluggish; håglös listless
oskarpadjektivslö bluntsuddig blurred, unsharp
lojadjektivom person indolent; slö apathetic
trögadjektivsluggish; långsam slow <i at>; flegmatisk phlegmatic; slö dullett trögt lås a stiff lockvara trög i magen be constipated
© NE Nationalencyklopedin AB