Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slåendeadjektivoböjl.allm. strikingen slående likhet a striking resemblance
dräpandeadjektivoböjl.bildl.:slående telling; förintande crushingdräpande replik crushing reply
iögonfallandeoböjl. och iögonenfallandeadjektivoböjl.framträdande conspicuous; tydlig el. påtaglig very obvious; (pred. äv.) very much in evidence; slående strikingpå ett iögonfallande sätt conspicuously
© NE Nationalencyklopedin AB